به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

فرم های کاربردی

  موسس محترم

  دانلود فرم تحویل نسخ ماهانه داروخانه ها در سایت دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران امکان پذیر است .

  طی فرم پیوست نظریه شورای پزشکی به صورت خلاصه شده زیر جمع بندی می گردد.

  به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی تحت پوشش ، طی فرم پیوست شماره حساب آن مرکز از بانک رفاه استعلام می گردد.

  این فرم جهت اعلان شماره حساب مربوط به واریز وجه بکار می رود

  این فرم به منظور تحویل نسخه های دندان پزشکان کاربرد دارد