به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

گزارش های عملکرد

    لیست امتیاز همکاران متقاضی وام

    لیست امتیاز همکاران متقاضی وام

    گزارش شماره یک

    خلاصه گزارش شماره یک خلاصه گزارش شماره یک