به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

  درباره ما

  تاريخچه :
  سازمان تامين اجتماعي  در سال 1368 با تاييد مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ قانون الزام ، موظف به تحويل گرفتن بخشي از بيمارستانها و مراکز درماني تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي گرديد . در اجراي صحيح اين قانون با هدف ارائه خدمات تکميلي و گسترش درمان در سراسر کشور ، اقدام به تشکيل معاونت درمان در ساختار تشکيلاتي سازمان گرديده است . در اين راستا با تقسيم بندي استان ها و منصوب نمودن مديران درمان  ، دفتر رسيدگي به اسناد پزشکي استان تهران از زمان تشکيل معاونت درمان ، اقدام به فعاليت نموده و به عنوان يکي از مراکز شاخص خدمات رساني در حوزه درمان غير مستقيم تا کنون مورد توجه قرار گرفته است. 

  چارت سازماني :
  دفتر رسيدگي به اسناد پزشکي استان تهران در نگرشي به چارت سازماني ، زيرمجموعه مديريت درمان استان تهران بوده ، که اين مديريت نيز از شاخه هاي انشعابي اداره کل درمان غيرمستقيم و زيرمجموعه معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي محسوب مي گردد .

  اهداف:
  در جهت گسترش سرويس دهي به بيمه شدگان ، رسالت اين دفتر انعقاد قرارداد با مراکز درماني ، تشخيصي واجد شرايط استان تهران بوده و در اين راستا نسبت به جبران هزينه هاي درماني بر مبناي تعرفه هاي قانوني اقدام مي نمايد .

  چشم انداز :
  ارتقاء سيستم خدمات رساني به بيمه شدگان و تبادل اطلاعات در جهت روان سازي خدمات درماني در اين حوزه با بکارگيري امکانات موجود ، از جمله اهداف اين دفتر مي باشد .