به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

درخواست گواهی مبلغ

    به منظور جستجوی گواهی مبلغ ورود آیتم های اطلاعاتی زیر ضروری می باشد:
    کد ملی مربوط به بیمه شده اصلی می باشدفقط اعداد را وارد نمایید. ورود خط تیره و حروف مجاز نمی باشد
    شماره بیمه مربوط به بیمه شده اصلی می باشد.فقط اعداد را وارد نمایید. ورود خط تیره و حروف مجاز نمی باشد