به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود
  نمایش و دانلود آموزشی "ثبت نام و نسخه الکترونیک پزشکان"

  نمایش و دانلود آموزشی "ثبت نام و نسخه الکترونیک پزشکان"

  دفعات بازدید: 13,299
  پزشکان محترم طرف قرارداد می توانند از طریق فایل های PDF آموزشی زیر نسبت به  ثبت نام و ثبت نسخه الکترونیکی اطلاع کامل کسب نمایند ، همچنین بمنظور روانسازی در اجرای این پروژه با تماس تلفنی با همکاران اسناد پزشکی بشرح ذیل می توانید رفع  ابهام نمائید .
   
  1 - واحد پزشکان و دندانپزشکان :خانم هاشمی : 60982234       ،         ،  خانم بینش  60982779
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 - واحد پاراکلینیک : آقای شریفی  :  60982648       ،    آقای عبدی  :  60982414      ،    خانم دکتر جباری : 60982403
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3 - واحد داروخانه :    همکاران دارویی  60982206    ،    60982430