به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    جلسه کار گروه یک روزه قطب های استانی در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران

    دفعات بازدید: 956
    با حضور روسای 8 استان کار گروه یک روزه با موضوع برون سپاری در دفتر اسناد پزشکی استان تهران تشکیل گردید.

    پیرو تصمیمات متخذه در سمینار روسای دفاتر اسناد پزشکی در استان فارس اولین جلسه کارگاه یک روزه قطب های استانی با حضور اعضاء گروه شامل :استانهای تهران،اصفهان،سمنان،چهارمحال بختیاری،کهگیلویه و بویر احمد،کاشان،قم وبوشهر در سطح روسای دفاتر اسناد پزشکی مورخ 19 اردیبهشت سال 94 در دفتر اسناد پزشکی تهران تشکیل و مباحث مطروحه در خصوص "برون سپاری" که موضوع مورد نظر این کار گروه بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در پایان جلسه نیز اقدامات انجام یافته مرتبط در استان تهران تحت عناوین برون سپاری در پذیرش پرونده های خسارت متفرقه ،طرح واگذاری فرایند جمع آوری نسخ پزشکان و دندانپزشکان،طرح تمرکز زدائی تائید نسخ دارویی توسط ریاست و  معاونین دفتر اسناد پزشکی جهت حضار ارائه گردید .