به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    جلسه سالانه باز نگری مدیریت در دفتر اسناد پزشکی تهران تشکیل گردید.

    دفعات بازدید: 976
    جلسه سالانه باز نگری مدیریت باحضور دکتر اهوازی رئیس دفتر اسناد پزشکی استان تهران به همراه نماینده دفتر بهبودکیفیت ، معاونین وروسای ادارات برگزار گردید .

     پیرواستقرار سیستم مدیریت کیفیت جلسه ای با حضور دکتر اهوازی رئیس دفتر اسناد پزشکی استان تهران به همراه نماینده دفتر بهبودکیفیت ، معاونین وروسای ادارت در 13 اسفند ماه سال جاری برگزار گردید .

    دکتر اهوازی ابراز کرد : در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دفتر اسناد پزشکی اقداماتی نظیر برنامه ریزی ،مستند سازی و اجرای مدیریت کیفیت ایزو ، انجام ممیزی داخلی ، شناسایی موارد عدم انطباقها ، انجا م اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و همچنین پایش فرایند ها و نظرسنجی از مشتریان  صورت گرفته و با برگزاری جلسه بازنگری مدیریت در صدد برنامه ریزی عملیاتی جهت اجرایی شدن استقرار این سیستم به  همت  همکاران این مجموعه  می باشیم  . در ادامه ، گزارش تفصیلی از نتیجه تحلیلی اقدامات فوق توسط نماینده دفتر بهبود کیفیت ارائه و در این خصوص تصمیماتی نیز اتخاذ گردید