به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران خبر داد

    دفعات بازدید: 2,154
    اجرای طرح دریافت گواهی مبلغ بصورت اینترنتی در سایت دفتر اسناد پزشکی استان تهران

    دکتر اهوازی رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران اظهار داشت: در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتقا ء کیفیت خدمات درمانی به بیمه شدگان محترم به اطلاع می رساند از تاریخ 1/11/93 بیمه های تجاری مکمل درمان می توانند ریز محاسبات و گواهی مبلغ تمامی پرونده های خسارت متفرقه بیمه شدگان خود را که پس از این تاریخ تحویل دفتر اسناد پزشکی تهران شده است با مراجعه به سایت دفتر اسناد پزشکی تهران دریافت نمایند . بدیهی است رویت گواهی در سایت به منزله تایید این دفتر می باشد .