به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    برگزاری دوره توجیهی آشنایی با کتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی درمانی در دفتر اسناد پزشکی استان تهران

    دفعات بازدید: 900
    دوره آموزشی آشنایی با کتاب ارزشهای نسبی در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران برگزار گردید .

    دوره آموزشی آشنایی با کتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی با حضور دکتر اهوازی رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران و معاونین ، روساو کارشناسان این دفتر با همکاری واحد آموزش و اداره نظارت بیمارستانی در 8 آذر ماه سال جاری برگزار گردید . این جلسه به منظورارائه کلیات تعرفه و نحوه محاسبه خدمات جدید آن و همچنین نحوه رسیدگی به اسناد بستری برگزار و به پرسشهای همکاران در این زمینه پاسخ داده شد .