به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    برگزاری دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

    دفعات بازدید: 837
    دوره آموزشی" برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران" ویژه همکاران دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران برگزار شد

    این دوره آموزشی با توجه به نیاز کارکنان این دفتر از سوی واحد آموزش برنامه ریزی و هماهنگ گردید .  هدف از برگزاری این دوره بررسی اهمیت بر قراری ارتباط اثر بخش بر عملکرد شخصی و حرفه ای ، یافتن شیوه های کاربردی جهت ارتقاء مهارتهای ارتباطی در جهت بهبود بر قراری ارتباطات و موانع ارتباطی  فردی،سازمانی و اجتماعی  بوده است و همچنین به ابزار اصلی برقراری ارتباط و روشهای آن اشاره شد .

    قابل ذکر است این دوره که در روز گذشته برگزار گردید ، با استقبال و رضایتمندی همکاران مواجه و در پايان اين دوره آموزشي شركت كنندگان ضمن انجام پرسش و پاسخ در  آزموني كه به همين منظور برگزار گرديد، شركت كردند.