به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    قابل توجه مراکز محترم پاراکلینیک طرف قرارداد

    دفعات بازدید: 603
    قابل توجه مراکز محترم پاراکلینیک طرف قرارداد

    با توجه به امکان رویت گزارش خدمات ام آر آی ،سیتی اسکن، ژنتیک و پاتولوژی از طریق پورتال معاونت درمان توسط مقومین نسخ امور پارا کلینیک  از تاریخ

    92/11/1 الصاق پرینت گزارش به نسخ ارسالی از سوی مراکز قرارداد لزومی ندارد و فقط درج شماره ثبت توسط مراکز فوق الذکر در جلوی نسخه کافی است .