به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

  دوره آموزشی تکنیک های حل مسئله در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران برگزار شد.

  دفعات بازدید: 693
  اولین دوره آموزشی تکنیک های حل مسئله و روش کار گروهی به روش TBPSانجام شد.

  به همت واحد آموزش دوره آموزش کار گروهی تکنیکهای حل مسئله با حضور رئیس دفتر اسناد پزشکی ، معاونین ، مسئولین و کارشناسان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهران باهدف ارتقاءسطح دانش و نگرش گروه فراگیران به تعداد 120 نفر مورخ 23/9/92  برگزارگردید .

  در طی برگزاری این دوره نحوه مشارکت کارکنان در قالب تیم های حل مسئله بصورت عملی انجام گردید . محتوای این دوره عبارت بودند از :

   ضرورت بهبود در سازمانهای امروزی و انواع روشهای بهبود
  تشریح بهبود مستمر و فرهنگ سازی آن در سازمان
  اهمیت کار تیمی ، مراحل کار تیمی و ویژگی های هر یک از مراحل
  6 گام حل مسئله و تشریح گامهای اجرایی
  آموزش نحوه ترسیم فرآیند و شناسایی مسئله
  معرفی انواع اتلافات در سازمان

    در پایان آزمون و نظرسنجی از دوره مذکور بعمل آمد  که نتایج حاصل از آن رضایتمندی  بالایی نسبت به این دوره مشاهده شده است .