به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    باهمکاری واحد آموزش و اداره نظارت بیمارستانی انجام شد .

    دفعات بازدید: 633
    دوره آموزشی شرح وظایف ناظرین و نحوه رسیدگی بصورتحسابها در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی انجام گردید.

    با همکاری اداره آموزش و اداره نظارت بیمارستانی دوره آموزشی شرح وظایف ناظرین با هدف آشنایی همکاران این اداره از دستورالعملهای فیزیوتراپی ، بازآموزی بخشنامه های کاربردی ، کدینگ جراحی های چشم طی 5 جلسه برگزار گردید . در این جلسه تعداد 120 نفر شرکت کرده و در پایان دوره مورخ 19 بهمن سال 92 آزمون از همکاران  نیز گرفته شد .