به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

    دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهران برگزار کرد .

    دفعات بازدید: 581
    دوره خود ارزیابی مدیران با حضور رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تهران برگزار گردید .

    با هماهنگی واحد آموزش دوره خود ارزیابی مدیران در 29 بهمن ماه سال جاری انجام گردید . این دوره بصورت کاربردی و در قالب استفاده از برخی تستها در حد تشریح برگزار گردید و چالشها و نکات و خطاهایی که در خود ارزیابی نیز امکان وجود دارد ، مورد بحث قرار گرفت .  دکتر دیباجی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی مدیران با شاخصها و استانداردهای خود ارزیابی در حوزه های عملکردی ، مهارتی و رفتاری بیان نمود . همچنین در این دوره  انواع مدلها و روشهای خود ارزیابی مطرح گردید .  در پایان از شرکت کنندگان آزمونی نیز بعمل آمد .