به وب سایت
اسناد پزشکی استان تهران
خوش آمدید
این سایت به منظور اطلاع رسانی عادلانه و بی واسطه و نیز تعامل نزدیک با مراکز تحت پوشش شکل گرفته است.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.


توجه توجه
بخش های خدمات الکترونیک سایت در حال تکمیل و آزمایش می باشد و پس از نهایی شده برای برای عموم قابل استفاده خواهد بود

لیست بیمارستان های طرف قرارداد

  نام رادیولوژی رئیس مرکزمرتب‌سازی نزولی
  صدر آقای عبادی
  کهریزک دکتراحمدی
  اشرفی اصفهانی دکترافخمی
  هفت تیر دکترامام هادی
  لقمان حکیم دکترامیدواررضائی
  میرزا کوچک خان دکتراکبری
  حضرت فاطمه دکتراکبری
  مهدیه دکترایزدی
  خانواده دکتربابلی
  شهید مدرس دکترباقری
  بابک دکتربرخورداریان
  شهریار دکتربیگدلی
  روزبه دکترتهرانی دوست
  پارسا دکترتوکل
  فارابی دکترجباروند
  رسول دکترجباری
  شفایحیائیان دکترجعفری
  رجائی دکترجلالی
  طالقانی دکترحاج فتحعلی
  مردم دکترحسینی
  اختر دکترحسینی
  امام حسین دکترحسینی طباطبائی
  لولاگر دکترحیدری کهن
  سوم شعبان دماوند دکترحیصمی
  502 ارتش دکترخراسانی
  فیروز ابادی دکترخورشیدی آزاد
  ضیائیان دکتردرفشی
  شهدای تجریش دکتررادپی
  طبی کودکان دکترربانی
  503 ارتش دکتررجبی

  صفحه‌ها